wordpress theme

۲۹-برخی از قوانین جهانی و راه های موفقیت در آنها

۱-قانون علت و معلول
هر چيزي به علتي روي ميدهد. براي هر علتي معلولي هست وبراي هر معلولي علت ويا علتهاي بخصوصي وجود دارد چه از آنها اطلاع داشته باشيد چه نداشته باشيد، چيزي به اسم اتفاق وجود ندارد.
درزندگي هر کاري که بخواهيد ميتوانيد انجام دهيد به شرط آنکه:
۱- تصميم بگيريد که دقيقاً چه ميخواهيد.
۲- همان کاري را بکنيد که کساني که در اين راه موفق شده اند انجام داده اند.

۲-قانون ذهن
همهً علت و معلولها ذهني هستند. افکار شما تبديل به واقعيت ميشوند، افکار شما آفريننده اند. شما تبديل به همان چيزي ميشويد که در مورد آن بيشتر فکر ميکنيد. هميشه دربارهً چيزهايي فکر کنيد که بيشتر طالب آن هستيد و از فکر کردن دربارهً چيزهايي که خواستار آن نيستيد اجتناب کنيد.

۳-قانون رابطه مستقيم
زندگي بيروني شما بازتاب زندگي دروني شماست. بين طرز فکر و احساسات دروني شما از يک طرف وعملکرد و تجارب دروني شما از طرف ديگر رابطهً مستقيم وجود دارد.
روابط اجتماعي، وضعيت جسماني، شرايط مالي و موفقيت اجتماعي شما بازتاب دنياي دروني شماست.

۴-قانون باور
هر چيزي را که عميقاً باور داشته باشيد برايتان به واقعيت تبديل ميشود شما آنچه را که ميبينيد باور نميکنيد بلکه آن چيزي را ميبينيد که به عنوان يک باور انتخاب کرده ايد. پس بايد:
۱- باورهاي محدود کننده را که مانع موفقيت شما هستند شناسايي کنيد.
۲- آنها را از بين ببريد.

۵-قانون ارزش
نحوهً عملکرد شما هميشه با زير بنايي ترين ارزشها و اعتقادات شما هماهنگ است.
آنچه که براستي ارزشهايي را که واقعاً به آن اعتقاد داريد بيان ميکند ادعا هاي شما نيست بلکه گفته ها، اعمال و انتخابهاي شما به ويژه در هنگام ناراحتي و عصبانيت است.

۶-قانون انگيزه
هر چه ميگوييد يا انجام ميدهيد از تمايلات دروني خواسته ها و غرايز شما سرچشمه ميگيرد. اين کار ممکن است بصورت خود آگاه يا ناخود آگاه انجام شود.
رمز موفقيت دو چيز است:
۱- تعيين هدف و برنامه ريزي براي آنها.
۲- مشخص کردن انگيزها.

۷-قانون انتظارات
اگر با اعتماد بنفس انتظار وقوع چيزي را داشته باشيد در جهان پيرامونتان امکان وقوع پيدا ميکند، شما هميشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل ميکنيد و انتظارات شما بر رفتار و طرز بر خورد اطرافيانتان تاثير ميگذارد.

۸-قانون تمرکز
هر چيزي که ذهن خود را به آن مشغول سازيد در زندگي واقعيت پيدا ميکند. هر چيزي که روي آن تمرکز کنيد و مرتباً به آن فکر کنيد در زندگي واقعي شکل ميگيرد و گسترش ميابد بنا بر اين بايد فکر خود را بر چيزهايي متمرکز کنيد که در زندگي واقعاً طالب آن هستيد.

۹-قانون انتخاب
زندگي شما نتيجهً انتخابات شما تا اين لحظه است. چون هميشه در انتخاب افکار خود آزاد هستيد، کنترل کامل زندگي و تمامي آنچه برايتان اتفاق مي افتد در دست شماست.

۱۰-قانون تغيير
تغيير غير قابل اجتناب است و چون دانش با سرعت غير قابل قياس با گذشته در حال حرکت است، کار شما اين است که استاد تغيير باشيد نه قرباني آن.

۱۱-قانون خدمت
پاداشهايي که در زندگي ميگيريد با ميزان خدمت شما به ديگران رابطه مستقيم دارد. هر چه بيشتر براي بهبود زندگي و سعادت ديگران کار و مطالعه کنيد و توانائيهاي خود را افزايش دهيد، در عرصه هاي مختلف زندگي خود نيز پيشرفت بيشتري به دست مي آوريد.

۱۲-قانون تاثير تلاش
همهً اميدها، روياها، هدفها و آرمانهاي شما در گرو سخت کوشي شماست. هر چه بيشتر تلاش کنيد، بخت و اقبال بهتري پيدا ميکنيد.
هيچ راه ميان بري وجود ندارد.

۱۳-قانون آمادگي
شانس در واقع بهم پيوستنن موقعيت و آمادگي است. عملکرد خوب نتيجه آمادگي کامل است که مراحل کسب آن اغلب از هفته ها، ماهها و سالها قبل آغاز ميشود.
در هر حوضه موفقترين افراد آنهايي هستند که همواره در مقايسه افراد نا موفق وقت بيشتري را صرف آمادگي براي انجام کار ميکنند.

۱۴-قانون احساس
شما در فکر کردن، درک کردن و تصميم گرفتن صد در صد احساسي عمل ميکنيد. با احساساتتان تصميم ميگيريد و با عقلتان توجيه ميکنيد.
از انجايي که کنترل افکارتان در دست خودتان است، خوشبختي شما نيز بستگي به ميزان ارادهً شما در کنترل افکارتان دارد.

۱۵-قانون خوشبختي
کيفيت زندگيتان را احساس شما در هر لحظه تعيين ميکند و احساس شما را تفسير شما از وقايع پيرامونتان تعيين ميکند نه خود وقايع.
هرگز براي اينکه تجربهً خوشي از دوران کودکي داشته باشيد دير نيست. کافي است گذشته را مرور کنيد و روشي را که براي تفسير تجربيات خود داشته ايد تغيير دهيد.

۱۶-قانون عکس العمل
افکار و احساسات شما تعيين کنندهً اعمال شماست و اعمال شما نيز به نوبه خود تعيين کنندهً افکار و احساسات شماست.
اگر برخوردي مثبت، خوشايند و خوشبينانه داشته باشيد، فردي مثبت، خوشايند و خوش بين خواهيد شد.

۱۷-قانون تعهد
کيفيت عشق و طول مدت يک دوستي رابطهً مستقيم با عمق تعهد هر دو نفري دارد که ميخواهند با يکديگر رابطهً موفقي داشته باشند.
نسبت به کساني که برايشان اهميت زيادي قايل هستيد از صميم قلب و بي قيد و شرط متعهد باشيد.

۱۸-قانون تلاش معکوس
هر چه بيشتر تلاش کنيد که به زور رابطهً خوبي با ديگران ايجاد کنيد کمتر موفق خواهيد شد.
براي ايجاد يک رابطهً خوب کافي است فقط راحت باشيد، خودتان باشيد و از لحظاتي که با ديگران هستيد لذت ببريد.

۱۹-قانون پذيرش واقعيت
مردم تغيير نميکنند. آنها را همانطور که هسنتد بپذيريد. سغي نکنيد ديگران را عوض کنيد يا انتظار داشته باشيد تغيير کنند، شما نتيجهً نگرش خود را ميبينيد.
کليد داشتن روابط خوب با ديگران پذيرش آنها به همان صورتي است که هستند.

۲۰-قانون ارزش واقعي
ارزش هر چيز در چشم بيننده است. براي هر چيز ارزش از پيش تعيين شده اي وجود ندارد. ميزان ارزش هر چيز بهايي است که کسي حاضر است برايش بپردازد. کسي که حاضر است در مقايسه با ديگران بالاترين بها را براي چيزي بپردازد ارزش نهايي آن را تعيين ميکند.

۲۱-قانون اشتياق
از طرفين معامله، آنکه اشتياق بيشتري از خود نشان ميدهد امکان کمتري براي بدست آوردن بهترين قيمت دارد. شما تنها در صورتي ميتوانيد بهترين معامله را انجام دهيد که بتوانيد در صورت نا مطلوب بودن قيمت از خير معامله بگذريد

از کتاب قوانين جهاني موفقيت، نوشته برايان

راهنمای دانلود

لینک‌های دانلود

راهنمای دانلود

  • برای دانلود، به روی عبارت "دانلود" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
  • جهت استفاده از فایل های فشرده از نرم افزار WinRar استفاده نموده و به پسورد هر فایل توجه نمایید.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل ها تنها کافی است از طریق سیستم گزارش خطا نسبت به بروز مشکل اطلاع دهید تا پیگیری سریع برای حل مشکل اقدام گردد.
  • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Win Rar و یا مشابه آن استفاده کنید.
  • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.bigtheme.ir ( حتما با حروف کوچک تایپ شود ) می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
  • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.

3 نظر

  1. تشکر مي کنم بابت زحماتي که مي کشيد

    • “مرحوم آقای شریعتی کرمانی که خداوند رحمتش کند و توفیق حضور در جلسات اخلاقی مرحوم مولوی قندهاری را از ایشان دارم ، فرمود روزی در حرم حضرت رضا علیه السلام در محضر یکی از عرفا بودم و ایشان در حال خوردن برنج یا نان خشکیده ای بود اما با یک دنیا خلوص خداوند را شکر می کرد که گویا هفت رنگ پلو می خورد ” حال هرگاه به یاد گفته ایشان می افتم خودم را بسیار ناچیز می بینم در برابر این همه نعمتهای خداوند و از همه مهمتر عشق و دوست داشتن او که به این بنده ناچیز و نیازمندش لطف فرموده و لذتی بالاتر آن سراغ ندارم. در مقام مقایسه خداوند متعال و ائمه معصومین و پیامبران و علمای عامل و متقی ، جهت تقریب ذهن ، خداوند نظیر خورشید است که تمامی نور او به ذات است اما پیامبران و ائمه معصومین علیهم السلام نظیر ماه که منعکس کننده نور خورشید است و خود به ذات هیچ نوری ندارد اما چون معصوم هستند و خلوص مطلقند نور خداوندی را بطور کامل جذب کرده و منعکس می کنند و در راستای خداوند هستند اما علمای عامل و متقی چون معصوم نیستند لذا نمی توانند منعکس کننده مطلق باشند و درنتیجه هر کدام به اندازۀ تقوا و خلوصشان منعکس کننده صفات رحمانی هستند و لذا ما باید توجه داشته باشیم هدف فقط ذات خداوند است علما در راستای خداوند نیستند بلکه نظیر نور افکن هایی هستند که از کناره جاده مسیر حرکت را برای رهروان روشنایی می بخشند تا بسوی نور مطلق یعنی خداوند متعال حرکت کنند و هر رهروی که جذب این نور افکنان شود از جاده منحرف شده است چون دچار شرک شده است .در مورد ائمه معصومین علیهم السلام نیز چنین است و ایشان نیز بنده های خداوند هستند اما انقدر پاک و عزیز خداوند هستند که عالم را خداوند به خاطر ایشان آفرید و تمامی قدرتهای خداوند را دارند ولذا باب الله ، عین الله ،ید الله و…هستند فقط خدا نیستند.خداوندا ما را از پیروان عامل خودت قرار بده تا در پرتو نعالیم ایشان که بر گرفته از علم بی کران توست در جهت رضای تو گام برداریم .انشاء الله حسن زاده

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد