بسم الله الرحمن الرحیم
آمار بازدید
  • 798
  • 985
  • 33,293
  • 431,576
  • 8,869,414

12-فیلم ها و تصاویر movie

۸۹ -تصاویر مدفن مرحوم حضرت آقا سید حسن بن حسن رحمه الله علیه در قبرستان کنه بیست مشهد

    ها هنا مرقد من عاش من الخلق فریدا         و لقد مات من الحب الی الحق شدیدا قرشی  هاشمی  علوی  حسنی                 آذری حسن الوجه و فی ترک وحیدا           خدایش رحمت کند    

۸۹ -تصاویر مدفن مرحوم حضرت آقا سید حسن بن حسن رحمه الله علیه در قبرستان کنه بیست مشهد Read More »

Scroll to Top