بسم الله الرحمن الرحیم
آمار بازدید
  • 387
  • 14,607
  • 440,323
  • 1,231,357
  • 9,788,886

ا-سخنرانی های مرحوم حضرت آقای مولوی قندهاری رحمه الله علیه AZ lectures of Mr. Molavy Qhandehari God’s mercy on the deceased

۲۳ – سخنرانی اخلاقی جلسه نهم مرحوم حضرت آیه الله حسن مولوی قندهاری رحمه الله علیه در مورد شق القمر و توسل به حضرت زینب سلام الله علیها۱۲٫۵Mb

۲ ۱

۲۳ – سخنرانی اخلاقی جلسه نهم مرحوم حضرت آیه الله حسن مولوی قندهاری رحمه الله علیه در مورد شق القمر و توسل به حضرت زینب سلام الله علیها۱۲٫۵Mb Read More »

۲۲ – سخنرانی جلسه هشتم مرحوم حضرت آیه الله حسن مولوی قندهاری رحمه الله علیه ادامه مجدد جلسه پرسش و پاسخ۱۲٫۵Mb

۱ ۲

۲۲ – سخنرانی جلسه هشتم مرحوم حضرت آیه الله حسن مولوی قندهاری رحمه الله علیه ادامه مجدد جلسه پرسش و پاسخ۱۲٫۵Mb Read More »

۲۱ – سخنرانی های جلسه هفتم مرحوم حضرت آیه الله حسن مولوی قندهاری ادامه جلسه پرسش و پاسخ ۱۲٫۵Mb

۱   ۲  

۲۱ – سخنرانی های جلسه هفتم مرحوم حضرت آیه الله حسن مولوی قندهاری ادامه جلسه پرسش و پاسخ ۱۲٫۵Mb Read More »

۲۰ – سخنرانی های جلسه ششم مرحوم حضرت آیه الله حسن مولوی قندهاری جلسه پرسش و پاسخ ۱۲٫۵Mb

۱ ۲        

۲۰ – سخنرانی های جلسه ششم مرحوم حضرت آیه الله حسن مولوی قندهاری جلسه پرسش و پاسخ ۱۲٫۵Mb Read More »

۱۹ – سخنرانی های جلسه پنجم مرحوم حضرت آقای مولوی در نکوهش حب دنیا و اهمیت نماز و حج ۱۲٫۵Mb

  ۱     ۲  

۱۹ – سخنرانی های جلسه پنجم مرحوم حضرت آقای مولوی در نکوهش حب دنیا و اهمیت نماز و حج ۱۲٫۵Mb Read More »

۱۸ – سخنرانی های جلسه چهارم اخلاقی مرحوم حضرت آیه الله حسن مولوی قندهاری درباره امامت و توسل به ائمه بقیع ع

۱ ۲ https://www.drakhtesaadat.ir/wp-content/uploads/2014/12/008-b-molavy72-1-0-.mp3

۱۸ – سخنرانی های جلسه چهارم اخلاقی مرحوم حضرت آیه الله حسن مولوی قندهاری درباره امامت و توسل به ائمه بقیع ع Read More »

۱۷ – سخنرانی های اخلاقی جلسه سوم مرحوم حضرت آقای مولوی قندهاری نقل صفات منتظران و توسل به امام زمان عج۱۲٫۵Mb

۱ ۲    

۱۷ – سخنرانی های اخلاقی جلسه سوم مرحوم حضرت آقای مولوی قندهاری نقل صفات منتظران و توسل به امام زمان عج۱۲٫۵Mb Read More »

۳ – سخنرانی مرحوم حضرت آیه الله حسن مولوی قندهاری جلسه دوم (معجزات حضرت صاحب و زیارت حکیمه خاتون)

 

۳ – سخنرانی مرحوم حضرت آیه الله حسن مولوی قندهاری جلسه دوم (معجزات حضرت صاحب و زیارت حکیمه خاتون) Read More »

۲ -سخنرانی اخلاقی مرحوم حضرت آیه الله حسن مولوی قندهاری جلسه اول (شناخت باطن قرآن و زیارت والده امام زمان عج )

https://www.drakhtesaadat.ir/wp-content/uploads/2014/11/001-b-71-7-15-.mp3  

۲ -سخنرانی اخلاقی مرحوم حضرت آیه الله حسن مولوی قندهاری جلسه اول (شناخت باطن قرآن و زیارت والده امام زمان عج ) Read More »

Scroll to Top