۵۸ -جلسه دعای ندبه سال ۱۳۸۴ شمسی در مشهد (سخنرانی حجه الاسلام میرحافظ )

بخش اول جلسه بخش دوم جلسه   بخش سوم جلسه https://www.drakhtesaadat.ir/wp-content/uploads/2015/05/2-ندبه-میرحافظ.mp3

۵۸ -جلسه دعای ندبه سال ۱۳۸۴ شمسی در مشهد (سخنرانی حجه الاسلام میرحافظ ) Read More »