بسم الله الرحمن الرحیم
آمار بازدید
  • 9,204
  • 15,010
  • 477,010
  • 982,849
  • 9,508,027

آموزش روابط

۱۴۰ – غفلت آموزشی مهمترین علت معضلات فرهنگی و اجتماعی

  بنام خدا دوست داشتن را به دو مرحله میتوان تقسیم نمود: ابراز دوست داشتن و اثبات دوست داشتن .اگر ما در ارتباطات خود با خداوند میگوییم که” خدایا تو را دوست داریم ” ، اثبات عملی آن دوست داشتن تمامی مخلوقات او و ارائه خدمت به آنهاست.‌ از جمله این اثبات ها ، شناسایی […]

۱۴۰ – غفلت آموزشی مهمترین علت معضلات فرهنگی و اجتماعی Read More »

Scroll to Top