بسم الله الرحمن الرحیم
آمار بازدید
  • 2,873
  • 15,358
  • 472,740
  • 962,354
  • 9,486,686

آیه الله حسن مولوی قندهاری

۱۳۴ – باور معاد

بنام خدا افعال و کارها و فعالیتهای ما از باورهای ما شکل می گیرند. شنیدن یک سخنرانی یا خواندن یک مطلب میتواند سراغاز شکل گیری یک باور جدید در ما باشد .چنانکه دو مطلب ذیل موجب تقویت باور اعتقاد به معاد در من شد . ۱ – دوستی دارم بنام حاج آقای عباسی که سالهاست […]

۱۳۴ – باور معاد Read More »

Scroll to Top