۶۷ -سرطان -ابولا- ایدز – نوشابه گازدار -Abvla- cancer, AIDS – soda

سالها قبل طی جلسه ای با یکی از استادان علوم غریبه ، موارد ذیل را بعنوان راهنمایی جهت بررسی راههای درمان بیماریهای زیر عنوان فرمودند که بشرح ذیل بعرض می رسد: ۱-برای درمان سرطان : مطالعه بر روی موش صحرایی و خرچنگ دریایی ، ۲-برای درمان ابولا : مطالعه بر روی قارچ پنی سیلیوم ، ۳-برای درمان ایدز : مطالعه […]

۶۷ -سرطان -ابولا- ایدز – نوشابه گازدار -Abvla- cancer, AIDS – soda Read More »