۱۶۱ -چرا ما اینگونه نباشیم؟

  بسمه تعالی ۱ – ماجرای استاد کاظم نیکنام در بخش سخنرانی های صفات متقین همین سایت در مورد کارگر شوفاژکار: استاد کاظم نیکنام در یکی از سخنرانی ها میفرمایند” یکی از دوستانم که در خارج کشور زندگی می کند برایم نقل کرد روزی شوفاژ منزل خراب شد و بناچار کارگری را جهت تعمیر آوردم […]

۱۶۱ -چرا ما اینگونه نباشیم؟ Read More »