۳۶ – سفارش حضرت صادق(ع) به شیعیان

بسمه تعالی ۱- (از اصول کافی)، ابى اسامه زيد شحّام گويد: امام صادق (ع) به من فرمود: به آنان كه از من اطاعت و به سخنانم عمل می کنند سلام برسان، و ، شما را به تقواى خداى عز و جل، و پرهيزکارى در دين، و كوشش در راه خدا، و راستى در گفتار، و برگرداندن امانت […]

۳۶ – سفارش حضرت صادق(ع) به شیعیان Read More »