۱۱۶ – اصلاح زندگی با اصلاح باورها

بسمه تعالی      باورها هدایت کننده ما در زندگی می باشند بطوری که دیتاها و اطلاعات منجر به شکل گیری باور و باور منجر به ایجاد نگرش و نگرش منجر به ایجاد رفتار ها می شوند و رفتارها سرنوشت ما را می سازند. کودکی از مسئول سیرکی پرسید: چرا فیل به این بزرگی را […]

۱۱۶ – اصلاح زندگی با اصلاح باورها Read More »