۲۹ – تکنیک خلع ید

بسمه تعالي   خلع ید      یکی از خدام حرم مطهر رضوی می گفت، در سالهاي اوليه توفیق خدامي حرم حضرت رضا علیه السلام ، زماني يكي از علما به من فرمودند فلاني روزی نزد حضرت رضا علیه السلام  برو و خلع يد كن. گفتم خلع يد چيست فرمود حرم مطهر که مشرف شدی برو مقابل […]

۲۹ – تکنیک خلع ید Read More »