۱۶۷ -باب الله و سبیل الله

بسمه تعالی نهایت هدف انسان کامل ، رسیدن به لقاء الله است و نهایت لقای او کسب رضایت خداوند است انجا که اباعبدالله در هنگام شهادت میفرماید ” الهی رضا برضائک تسلیما لامرک” . برای رسیدن به هر مقصدی باید در مسیر درست گام برداشت وگرنه به گمراهی منجر میشود لذا برای رسیدن به رضایت […]

۱۶۷ -باب الله و سبیل الله Read More »