wordpress theme

بایگانی برچسب : مدل نقطه ای

۱۲ – عشق و دوست داشتن Love and love

دوست داشتن سه مدل است : ۱ – نقطه ای، ۲ – خطی، ۳ – مثلثی. ۱ – مدل نقطه ای : در این روش فرد فقط خودش را دوست دارد و مثال بارز آن شیطان و افراد شرور و معتاد می باشند که حاضرند همه را فدای خود بکنند و همه چیز را فقط برای خودشان می خواهند. ۲ – مدل خطی:  در ... ادامه مطلب »