۱۷۲- مقاله عمل برای عمل

بسمه تعالی     با سلام بعضا میگویند فلان دعا را بخوان تا ثروتمند شوی یا بیماریت خوب شود یا ….اری دعا و ادعیه و  اذکار موجب رفع هموم و غموم و براورده شدن حاجات میشوند اما دعا و ادعیه بستر هستند و صرف  انجام انها تجولی در زندگی ها ایجاد نخواهد کرد بلکه طبق […]

۱۷۲- مقاله عمل برای عمل Read More »