۲۳۶ – نسخه پزشک را قورت نده

بسمه تعالی        یقینا میدانیم هیچ بیماری با خوردن عین برگه کاغذی نسخه پزشک بهبود نمی یابد بلکه با خوردن داروهای تجویز شده در نسخه و عمل به دستورات  پزشک خوب میشود. ولی متاسفانه ما در خصوص دین و مذهب این کار را انجام داده و میدهیم. توقع داریم که صرفا با خواندن […]

۲۳۶ – نسخه پزشک را قورت نده Read More »