۱۷۵ – دولت بد ؟ مجلس بد ؟ ملت بد ؟ و یا ….

بنام خدا ویلیام جیمز دورانت معروف به ویل دورانت تاریخ نگار امریکایی ، تمدنها را چهار دوره تقسیم میکند : ۱_ تهاجم یا انقلاب ۲- اوج یا شکوفایی ۳- رفاه و ۴- فساد و بعد سقوط. مسلما در این چهار مرحله هم دولتها و هم ملتها تاثیر داشته و هیچیک را به تنهایی نمی توان […]

۱۷۵ – دولت بد ؟ مجلس بد ؟ ملت بد ؟ و یا …. Read More »