۹۱ -خلع ید کفشدار حرم رضوی(ماجرای ثبت نام مدرسه)

با سلام معمولا برای انجام هر کاری تکنیک های خاصی وجود دارد مثلا روانشناسان جهت رفع عصبانیت تکنیک تغییر حالت را پیشنهاد می کنند بدین صورت که شخص عصبانی اگر ایستاده است ، بنشیند  واگر نشسته بلند شود و تکنیک زیر نیز جهت موارد ایمانی پیشنهاد می شود: ماجرای ذیل مربوط به خاطرۀ یکی از کفشداران حرم …

۹۱ -خلع ید کفشدار حرم رضوی(ماجرای ثبت نام مدرسه) ادامه مطلب »