۷۸ – خواب رفتن،گزگز،بی حسی و مور مور شدن انگشتان دست و درمان آن

علت خواب رفتن،گزگز،بی حسی و مور مور شدن انگشتان دست و درمان آن گزگز دست یا هر دو دست نشان دهنده، نبودن احساس یا حواس در دستان یا انگشتان شما است. اغلب، گزگز دست همراه با علائم دیگر از قبیل سوزن سوزن شدن دست، کرختی یا سوزش کف دست است. بازو، دست یا انگشتان ضعیف […]

۷۸ – خواب رفتن،گزگز،بی حسی و مور مور شدن انگشتان دست و درمان آن Read More »