۸۲ – استراتژي و مديريت استراتژيك

نكاتي در خصوص استراتژي و مديريت استراتژيك: استراتژي علم و توانمندي است كه دارنده آن افق ديد فراتر از زمان و مكان دارد و اين يكي از مهمترين امتيازات استراتژيسهاست. بطور مثال اگر يك اعتبار چند ميلياردي به يك شهردار داده شده و مخير شود در تاسيس ۱۰ چهارراه يا يك پل هوايي، مديران رياكار و […]

۸۲ – استراتژي و مديريت استراتژيك Read More »