۱۹۰ – بقای کشور با کنترل مردم است یا کارگزاران حکومتی ؟

سلام و ادب و با ارزوی سعادت تمامی خادمین راستین مردم ایران پرسنل ادارات و سازمانها و شرکتها معمولا سه گروهند : خودکار ، هلی و زوری .خودکار تمام وظایف را بطور کامل انجام و ابتکارات و خلاقیت خود را پیاده می کند ، هلی فقط دستورات را انجام میدهد و زوری از انجام دستورات […]

۱۹۰ – بقای کشور با کنترل مردم است یا کارگزاران حکومتی ؟ Read More »